header

Každý človek má svoje hodnoty, ktoré sa v priebehu života menia a nachádzajú nový rozmer.
Snažíme sa byť dobrými spoločníkmi našim klientom, byť im tou správnou oporou sprevádzať ich
bez narúšania identity, chceme im porozumieť, preto načúvame a sme tolerantný.
Našim kľúčom ku správne poskytovanej sociálnej službe je zachovanie systému
hodnôt, teórie a praxe, ľuďmi

KSK Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK
Nenávratný finančný príspevok Nenávratný finančný príspevok

Plagát

O nás

Naše zariadenie je kombinovaným zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby pre osoby ťažko zdravotne postihnuté a seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nachádzajú sa v ťažkej životnej situácii.

Poskytovaná sociálna služba

  • Špecializované zariadenie - celoročne
  • Zariadenie Opatrovateľskej Služby - celoročne
  • Zariadenie pre seniorov - celoročne
  • Domov sociálnych služieb - celoročne
  • Denný stacionár - ambulantná forma / len počas dňa/

Kontaktné údaje

Zelená 275 a Zelená 54
079 01 Veľké Kapušany

Telefón: 056/638 33 44
    056/638 25 14
E-mail: ddsucit@centrum.sk
WEB: www.sucit-no.ozm.sk