header

Čítajme spolu - „Marec - mesiac knihy“

My sme pri tejto príležitosti pripravili dňa 2.3.2020 pre našich prijímateľov prednášku o knihách, ktorú sme rozčlenili do troch časti. V prvej časti sme sa zamerali na všeobecnú časť o knihách - porozprávali sme im o tom, prečo je dobré čítať knihy, ako pôsobia na náš život, ako nám knihy pomáhajú sa nie len vzdelávať, ale aj o tom, ako nám ich čítanie pomáha pri odbúravaní obáv a stresov z každodenného života. Dozvedeli sme sa o rôznych zaujímavostiach, čo sa týka kníh a tiež takú zaujímavosť, že ak čítame knihu aspoň 6 minút denne, môžeme tak znížiť stres o 68% a tiež že čítanie kníh pomáha znížiť rýchlosť poklesu pamäti až o 32%.