header

Opekanie slaniny

... aj keď stále trvajú bezpečnostné a ochranné opatrenia v rámci COVID19, naši chlapi v domčeku, ktorým bol umožnený voľný pohyb po dvere areálu zariadenia, si urobili v máji opekačku. Kuchárky im pripravili zeleninu, slaninu na opekanie a posedenie s opekaním slaniny na vonkajšom krbe mohlo začať...