header

Stavanie mája

1. Máj bol a bol sviatok,
Všetko v kvete stálo.
Slniečko sa radovalo,
Slniečko sa smialo.

Každoročne si 1. Máj - sviatok práce, pripomíname tradičným stavaním „mája“.

Tento rok však túto tradičnú slávnosť poznamenala vírusová pandémia COVID19, takže sme toto stavanie mája s našimi prijímateľmi nemohli uskutočniť, tak ako sme chceli. Ale aby sme predsa len túto tradíciu neprerušili, vyzdobili a postavili sme mája namiesto nich, aby pri pohľade na strom, cítili májovú atmosféru, na akú sa pamätajú z predchádzajúcich období.