header
Názov zákazky: Oprava fasády budovy DSS Súcit Veľké Kapušany
Názov dokumentu Dátum Na stiahnutie
Výzva na predloženie ponuky 17.09.2020 stiahnuť
Príloha 1. Identifikačné údaje uchádzača 17.09.2020 stiahnuť
Príloha 2. Výkaz výmer 17.09.2020 stiahnuť
Názov zákazky: Zmena formy poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú
Názov dokumentu Dátum Na stiahnutie
Súťažné podmienky 04.09.2018 stiahnuť
Projektová dokomentácia 04.09.2018 stiahnuť
Výkaz výmer 04.09.2018 stiahnuť