Názov zmluvy

Zverejnené

Na stiahnutie

2021

Dodatok č.2 k zmluve č.7406/2020/OSV-45087

10.05.2021 stiahnuť

Dodatok č.1 k zmluve č.7406/2020/OSV-45087

19.04.2021 stiahnuť

Výpočet EON na rok 2020

31.03.2021 stiahnuť

Zmluva o poskytn.fin.prísp. č. 13622021-M_ODFSS

04.02.2021 stiahnuť

2020

Zmluva o poskytn.fin.prísp. č.7406/2020/OSV-45087

31.12.2020 stiahnuť

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

03.11.2020 stiahnuť

Záložná zmluva k Zmluve o NFP

03.11.2020 stiahnuť

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti

28.10.2020 stiahnuť

Dohoda SK-MPSVR-22665675

15.10.2020 stiahnuť

Výpočet EON na rok 2019

22.06.2020 stiahnuť

Zmluva o dodávke plynu č.001

01.05.2020 stiahnuť

Kúpna zmluva Miešaný tovar

29.04.2020 stiahnuť

EON 2019

27.04.2020

stiahnuť

Kúpna zmluva Mliečny výrobok

03.04.2020 stiahnuť

Rozhodnutie karanténne opatrenie

06.03.2020 stiahnuť

Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska

05.03.2020 stiahnuť

Kúpna zmluva Drogéria

07.02.2020 stiahnuť

Kúpna zmluva Domáce potreby

07.02.2020 stiahnuť

ZMLUVA o posk.fin.prís.

07.02.2020 stiahnuť

Zmluva o pos.fin.prísp. 16322020 MPSVaR

06.02.2020 stiahnuť

2019

Dodatok č.1 Rozšírenie kapacity strav.zariadenia

20.12.2019 stiahnuť

Zmluva o dielo Rozšírenie strav.zariadenia

19.09.2019 stiahnuť

Zmluva o dielo Zmena formy poskytovania sociálnych služieb

05.09.2019 stiahnuť

KZ - mäso a mäsové výrobky

02.08.2019 stiahnuť

KZ - mrazené potraviny

02.08.2019 stiahnuť

KZ 21907068 VLM Auto, s.r.o.

04.07.2019 stiahnuť

KZ - ovocie a zelenina

30.05.2019 stiahnuť

Zmluva č. 192019-VZN Podpora rozvoja soc. sl. v kraji

26.04.2019 stiahnuť

Zmluva - SPP

24.04.2019 stiahnuť

KZ - miešaný tovar

12.04.2019 stiahnuť

Zmluva - KSK 25092019OSV 9932

03.04.2019 stiahnuť

KZ - chlieb a pekárenské výrobky

30.03.2019 stiahnuť

KZ - mliečné výrobky

26.03.2019 stiahnuť

EON 2018

15.02.2019 stiahnuť

Zmluvy KSK

04.02.2019 stiahnuť

KZ - domáce potreby

28.01.2019 stiahnuť

KZ - drogéria

28.01.2019 stiahnuť

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

25.01.2019 stiahnuť

2018

Zmluva - technický dozor

21.11.2018 stiahnuť

KZ - Citroen Jumper

28.09.2018 stiahnuť

KZ - mrazený tovar

20.07.2018 stiahnuť

KZ - ovocie a zelenina

28.05.2018 stiahnuť

Zmluva o dodávke plynu

30.04.2018 stiahnuť

Zmluva KSK 2018 - dodatok č.1

18.04.2018 stiahnuť

KZ - miešaný tovar

09.04.2018 stiahnuť

KZ - chlieb a pečivo

29.03.2018 stiahnuť

KZ - mliečné výrobky

22.03.2018 stiahnuť

Zmluva o poskyt. fin. príspevku 12142018 - MPSVaR SR

27.02.2018 stiahnuť

Zmluva o poskyt. fin. príspevku 9862018 - MPSVaR SR

14.02.2018 stiahnuť

Zmluva o poskyt. finanč. príspevku - KSK

19.01.2018 stiahnuť

KZ - vajcia 2018

29.12.2017 stiahnuť

2017

Zmluva o poskyt.finanč.príspevku - KSK rok 2017

19.12.2016 stiahnuť

Zmluva - Poliklinika

01.01.2017 stiahnuť

Zmluva - MPSVaRSR 67592017-M_ORF

10.02.2017 stiahnuť

Zmluva - SPP

21.02.2017 stiahnuť

KZ - chlieb a pekár. výrobky

28.03.2017 stiahnuť

KZ - mliečné výrobky

29.03.2017 stiahnuť

KZ - vajcia

29.03.2017 stiahnuť

Dodatok č.1 k zmluve 5982016OSV a Z35492

03.04.2017 stiahnuť

Zmluva - miešaný tovar - potraviny

10.04.2017 stiahnuť

Zmluva - ovocie a zelenina

18.05.2017 stiahnuť

KZ - Elektricky polohovateľné postele

26.07.2017 stiahnuť

Zmluva - Oprava spevnenej plochy

10.08.2017 stiahnuť

KZ - Domáce potreby

18.09.2017 stiahnuť

KZ - Drogéria

18.09.2017 stiahnuť

2016

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

20.1.2016 stiahnuť

Zmluva - MPSVaR SR 2016

16.3.2016 stiahnuť

KZ - Kancelárske potreby

25.3.2016 stiahnuť

Zmluva - Stavebné úpravy na I.P.P., Zelená 275

30.3.2016 stiahnuť

Zmluva - Výmena krytiny - DSS Súcit, Zelená č. 54

30.3.2016 stiahnuť

KZ - Dodávka zemného plynu 2016

5.4.2016 stiahnuť

KZ - chlieb a pečivo 2016

5.4.2016 stiahnuť

KZ - miešaný tovar - potraviny 2016

5.4.2016 stiahnuť

KZ - mlieko,mliečne výrobky a tuky 2016

5.4.2016 stiahnuť

KZ - vajcia 2016

5.4.2016 stiahnuť

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov a pozemkov 30.03.2016

8.4.2016 stiahnuť

Rámcová dohoda

4.5.2016 stiahnuť

Objednávka - dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi 8.6.2016

8.6.2016 stiahnuť

KZ - mrazený tovar 2016

7.7.2016 stiahnuť

KZ - zelenina a ovocie 9.5.2016

7.7.2016 stiahnuť

KZ - čistiace prostriedky 8.7.2016

8.7.2016 stiahnuť

KZ - domáce potreby 8.7.2016

8.7.2016 stiahnuť

Objednávka - posteľné prádlo a prestieradlo 13.7.2016

13.7.2016 stiahnuť

Zmluva - Opravy v objekte DSS 2016

13.7.2016 stiahnuť

KZ - Drevoobrábacie stroje 22.7.2016

22.7.2016 stiahnuť

KZ - Drevoobrábacie stroje 22.07.2016

22.7.2016 stiahnuť

Dodatok č.1 k zmluve o nájme, zo dňa 30.03.2016

12.9.2016 stiahnuť

KZ - elektrospotrebiče 2016

25.11.2016 stiahnuť

2015

KZ - Kancelársky nábytok

19.2.2015 stiahnuť

KZ - Konvektomat plynový

19.2.2015 stiahnuť

KZ - Mliečne výrobky

19.2.2015 stiahnuť časť 1.
stiahnuť časť 2.

KZ - nákup chleba a pečiva

19.2.2015 stiahnuť

KZ - PC All in One

19.2.2015 stiahnuť

KZ - Posteľná bielizeň a jedálenský textil

19.2.2015 stiahnuť

KZ - vajcia

19.2.2015 stiahnuť

KZ - zelenina

20.2.2015 stiahnuť

Zmluva - vodovodná a kanalizačná prípojka

20.2.2015 stiahnuť

Zmluva - výmena podláh

23.2.2015 stiahnuť časť 1.
stiahnuť časť 2.

Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov

23.2.2015 stiahnuť časť 1.
stiahnuť časť 2.
stiahnuť časť 3.
stiahnuť časť 4.

Zmluva - MPSVaR SR 2015

18.3.2015 stiahnuť

Zmluva - sadrokartónový podhľad

18.3..2015 stiahnuť

Zmluva - KSK 2015

16.4.2015 stiahnuť

Zmluva - KSK 2015 - dodatok č.1

16.4.2015 stiahnuť

Zmluva - sadrokartónový podhľad 2015

27.4.2015 stiahnuť

KZ - chlieb a pečivo 20.03.2015

27.4.2015 stiahnuť

KZ - čistiace prostriedky 11.03.2015

19.5.2015 stiahnuť

Zmluva - Hygienická maľba 28.04.2015

19.5.2015 stiahnuť

Zmluva - Výmena radiátorov 26.05.2015

25.6.2015 stiahnuť