Verejné obstarávanie

 

 

Názov zákazky:   Oprava fasády budovy DSS Súcit Veľké Kapušany

Názov dokumentu Dátum Príloha

Výzva na predloženie ponuky

17.09.2020 stiahnuť

Príloha 1. Identifikačné údaje uchádzača

17.09.2020 stiahnuť

Príloha 2. Výkaz výmer

17.09.2020 stiahnuť

 

 

 

 

 

Názov zákazky:  Zmena formy poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú

Názov dokumentu Dátum Príloha

Súťažné podmienky

04.09.2018 stiahnuť

Projektová dokomentácia

04.09.2018 stiahnuť

Výkaz výmer

04.09.2018 stiahnuť